February 21, 2011

Guvernul suedez a adoptat o nouă strategie de cooperare cu Moldova - Moldova Azi

Guvernul suedez a adoptat o nouă strategie de cooperare cu Moldova - Moldova Azi
Pe data de 17 februarie guvernul suedez a adoptat o noua strategie de cooperare care va sta la baza cooperării moldo-suedeze, comunică Ambasada Suediei în Republica Moldova.
Moldova Azi, 21 februarie 2011, 12:11

„Obiectivul strategic al Guvernului Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană şi pe parcursul ultimilor ani s-au înregistrat progrese semnificative în aceasta privinţă. Suedia poate, prin intermediul ambasadei noastre la Chişinău, să contribuie la îndeplinirea acestor angajamente", a declarat ministrul suedez pentru Dezvoltare şi Cooperare, Gunilla Carlsson, la Stockholm.

Obiectivul general al strategiei este de a contribui la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum şi apropierea de valorile acesteia.
Suedia este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali în Republica Moldova, iar strategia confirmă angajamentul Suediei în suportul acordat în dezvoltarea relaţiilor dintre Moldova şi Uniunea Europeană în cadrul Parteneriatului Estic.
Sprijinul suedez va cuprinde trei sectoare: Democraţie, drepturile omului şi egalitate de gen; infrastructură durabilă, şi dezvoltarea pieţei. Sprijinul va consolida în continuare armonizarea legislaţiei ţi concordarea acesteia cu cea a Uniunii Europene, cu accent deosebit pe egalitatea de gen şi respectarea drepturilor omului.
Investiţiile în infrastructura energetică vor completa sprijinul pentru reformele instituţionale si va contribui la dezvoltarea durabilă, în conformitate cu angajamentele internaţionale. Creşterea schimburilor comerciale va fi impulsionata prin armonizarea si concordarea la legislaţia UE, precum si prin asigurarea unor costuri mai mici de a face afaceri în Republica Moldova.
Suportul acordat de Suedia reprezintă aproximativ 12 milioane euro pe an, cu posibilitatea de a fi majorat spre sfârşitul perioadei de patru ani.
© Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al publicaţiei electronice Moldova Azi (editor@ijc.md).